Vi följer Köplagen för företagskunder. För privatkunder följer vi Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen.
För att handla på Svedata.se måste du ha fyllt 18 år.

Priser
Priserna på vår hemsida är angivna i svenska kronor inkluderande moms.

Försäljning sker mot:
– VISA
– Mastercard
– Klarna Faktura
– Visma Faktura

Beställning
Beställning av Svedata’s produkter sker via www.svedata.se. För att en beställning skall vara bindande för Komplett, måste beställningen skriftligen bekräftas av Komplett före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i Komplett sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Komplett ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan. Vid orderläggning på ett konto registrerat som företag är i alla avseenden det registrerade företaget att ses som avtalsbunden juridisk part.

Reservation gällande s k förklaringsmisstag
Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerat som ordererkännande via e-post. Mottagningsbekräftelsen utgör information om innehållet i beställningen. Vid uppenbara felaktigheter såsom sk förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris eller den produktinformation som anges i vår webshop, på mottagningsbekräftelsen eller fakturan, äger vi rätt att korrigera sådant pris eller sådan information varpå ny mottagningsbekräftelse och faktura skickas ut. Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras.
Garanti
Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss. Innebörden är i första hand reparation om din produkt går sönder. Går produkten inte att reparera byts den mot en likvärdig produkt. Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från Svedata. Garantin överlåts till en eventuell andra hands köpare vilket innebär att du som köpt en produkt i andra hand kan få produkten reparerad hos oss.

Förlängd ångerrätt 30 dagar
Konsument har på sätt som lagen (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Tio Solutions AS (www.svedata.se) lämna eller sända ett meddelande om detta inom 30 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag. Vid nyttjande av ångerrätt står du för returfrakten. Summan för ditt varuvärde återbetalas. Avgifter förknippade med din beställning som frakter och betalningsavgift återbetalas ej. Tänk på att i våra priser är frakten inräknad, men vid utnyttjande av ångerrätt återbetalas ej de direkta fraktkostnaderna.

Reklamation
Meddela alltid eventuell reklamation snarast möjligt. Vi vill kunna hjälpa till att åtgärda ett missnöje så fort som möjligt. Meddela varför du inte godtar varan samt ange på vilket sätt du anser att varan är felaktig.

Produktansvar
Om varan skadas eller kommer bort under transporten från oss till dig, är vi betalningsansvariga. Om varan skadas eller kommer bort då du återsänder den till oss är du betalningsansvarig.

PUL – Personuppgiftslagen
Vi sparar inte dina kunduppgifter till annat än fullföljning av din beställning. Vi följer personuppgiftslagen sedan den trädde i kraft 1998.